Optimaliseer uw industriële camera-opstelling met behulp van Gamma

Hoe u Gamma in uw voordeel kunt gebruiken

Gamma wordt gebruikt in machine vision-camera's om te corrigeren tussen de digitale beelduitlezing en de perceptie van het menselijk oog. Het wordt ook gebruikt om oververlichte plekken te corrigeren. In dit artikel leert u over gammacorrectie.

Wat is 'Gamma'?

Een camerasensor zet de lichtintensiteit van elke pixel om in een gelijkwaardige digitale waarde. De digitale waarde is evenredig met de lichtintensiteit van de pixel en heeft daarom een ​​lineair verband. Het menselijk oog neemt deze beelden waar als een logaritmische functie van de intensiteit in plaats van als een lineaire functie. Als de beelden van de machine vision-camerasensor op een apparaat worden weergegeven, zal dit onnatuurlijk overkomen vanwege de discrepanties tussen de machine vision-camerasensor en de waarneming van het menselijk oog. Dit is de reden waarom het beeld van de camerasensor de gammacorrectiefunctie kan doorlopen om de verdeling van tonen aan te passen.

Vergelijking Gamma en LineairIn relatie daarmee kun je zien dat de lineaire tonen gefocust zijn op het helderdere deel van het beeld. Donkerdere tinten worden niet meer van elkaar te onderscheiden, terwijl je met de gammacorrectie kunt zien dat je donkerdere tinten hebt.

Voordelen van het gebruik van Gamma

Gamma past digitale beelden aan, zodat ze passen bij de manier waarop menselijke ogen ze waarnemen. Het vermogen om onderscheid te maken tussen donkere tinten in een donkerder beeld en een realistischer uiterlijk van beelden zijn de belangrijkste voordelen van het gebruik van Gamma. Donkerdere items op foto's zouden zonder gammacorrectie onherkenbaar worden. Een ander voordeel is de mogelijkheid om overbelichte gebieden in het beeld te corrigeren, wat erg handig is voor computer vision-toepassingen. Bij het werken met reflecterende oppervlakken kan het voorkomen dat je plekken tegenkomt waar het licht zo reflecteert dat je het gebied rondom die plek niet direct kunt zien. Deze impact kun je gedeeltelijk compenseren met gammacorrectie.

Gamma activeren in de Galaxy Viewer

Open de Galaxy Viewer en sluit de machine vision-camera aan. Navigeer aan de rechterkant naar 'Analog Control' en stel de waarde van de 'GammaEnable' in op 'true'. Voor een aangepaste gammawaarde moet u de 'Gamma Mode' omschakelen van 'sRGB' naar 'Gebruiker'. Vervolgens kunt u handmatig een Gamma-waarde selecteren.

De Gamma-toekomst gebruiken in uw visietoepassing

Verkort de belichtingstijd totdat u kunt zien wat zich achter het heldere gebied bevindt om de overbelichte plekken op uw beeld te elimineren. Daarna kunt u een gammawaarde instellen om de helderheid van het beeld te verhogen. Je zult zien dat de donkere plekken helderder worden en de lichte plekken niet meer te helder worden.

Als je naar de 3 onderstaande afbeeldingen kijkt, zie je dat je in de eerste afbeelding GeT Cameras niet goed kunt lezen. Op de tweede afbeelding kun je GeT Cameras lezen, maar de linkerkant is te donker. Op de derde afbeelding kun je zien wat er gebeurt als we gamma toepassen. Nu kunnen we GeT Camera's lezen en is de linkerkant gelijkmatig verlicht en helder genoeg.


Gamma = 1; Belichtingstijd 17 ms, GeT-camera's niet leesbaar, kleuren aan de linkerkant zichtbaarGamma = 1; Belichtingstijd 4 ms, GeT-camera's leesbaar maar kleuren linkerkant niet zichtbaar.


Gamma = 0,5; Belichtingstijd 4 ms, GeT-camera's leesbaar en kleuren aan de linkerkant zichtbaar.

Welke industriële cameramodellen ondersteunen Gamma?

Een lijst met industriële camera's die gamma ondersteunen vindt u in ons downloadgedeelte . Heeft u hulp nodig bij het selecteren van de meest geschikte industriële camera voor uw toepassing? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.